Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno Rentowy

ZER MSWiA wydaje zaświadczenia „od ręki”
 

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wprowadza kolejne udogodnienia dla swoich klientów.

W Punkcie Obsługi Klienta będzie można „od ręki”:

 otrzymać zaświadczenie o:   
  • wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego, 
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  • ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny, 
  • okresie na jaki przyznane jest prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego, 
  • okresach zaliczonych do wysługi emerytalnej przy ustalaniu prawa do świadczenia 

 dokonać:

  • zmiany danych osobowych, kontaktowych, numeru rachunku bankowego, 
  • zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub jego wyrejestrowania
      

Polecamy