Przeliczanie emerytur funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwolnionych ze służby w 2020 roku

Przeliczanie emerytur funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwolnionych ze służby w 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dnia 01 stycznia 2020 r.* obowiązuje nowa wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W zaistniałej sytuacji organ emerytalny z urzędu dokona przeliczenia emerytury i wyda decyzję wszystkim funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby w 2020 roku.

Informujemy, że nie należy w tej sprawie składać wniosku o przeliczenie.

 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1563)